9.00 + Dziadkowie Kowalscy i Kazimiera Petekiewicz
10.30 + Marianna Golacik (7 rocz.)
12.00 O błogosławieństwo Boże dla kapłanów pracujących w parafii
17.20 Droga Krzyżowa
18.00 + Anna, Zygmunt, Tadeusz, Henryk Bereszczyńscy, Czesława i Stanisław Kamińscy