9.00 + Stanisław, Helena i Mirosław Zambrzyccy – od rodziny
10.30 + Rodzice Stanisław i Teresa oraz Marek Krzemińscy – od rodziny
12.00 + Krystyna Rosiak (imieninowa)
12.00 + Krystyna Oniszko – od rodziny
18.00 + Mirosław Jeziak w 1 rocznicę śmierci
18.00 + Henryk Kozłowski /p/