6.00 REZUREKCJA
10.00 + Anna, Zygmunt, Tadeusz, Henryk Bereszczyńscy, Czesława i Stanisław Kamińscy
12.00 + Henryka i Jan Justyńscy
12.00 + Stanisław Maszenda (20 rocz.), Wacława i Stanisław Kowalczyk