6.00 REZUREKCJA – w intencji Parafian
10.00 + Czesława, Stanisław Kamińscy, rodzina Kamińskich i Wysockich
12.00 + Stanisław Maszenda, rodzice Wacława i Stanisław Kowalczyk