8.30 + Stanisław Wiśniewski (urodzinowa)
8.30 + Stanisława i Adam Kazula, brat Edward, siostry Hanna Jadwiga, Ewa – od Zofii Rosiak
10.00 + Krystyna Gzylewska (2 rocz.) i Henryk Gzylewski
12.00 + Jadwiga (rocz.) i Karol Kwiatkowscy
16.00 + Stanisław Górecki