8.30 + Alina (27 rocz.) i Paweł Szczepańscy
8.30 + Krystyna Rosiak
10.00 + Krystyna Oniszko – od rodziny
12.00 + Józef Surmak i Iwona Surmak
12.00 w intencji Parafian
16.00 + Marianna Golacik (6 rocz.)