8.30 + Wiesław Weresiński, Stefania i Bolesław Jarzynkowscy, dziadkowie Kraśniewscy i Jarzynkowscy
8.30 + Zmarli rodzice i bracia s. Cecylii
10.00 + Hanna Rabazyl (1 rocz.)
12.00 + Sabina (1 rocz.) i Wiesław (3 rocz.) Kurniccy
16.00 + Rodzice Teresa i Stanisław Krzemińscy, Marek Krzemiński – od rodziny