8.30 + Stanisława Kazula i Stanisław Rosiak
10.00 + Rodzice Stanisław i Stanisława Rosiak
12.00 Za Parafian
12.00 + Bogdan Mikołajewski – gregorianka
16.00 + Stanisław Kłysiak