8.30 + Janina i Józef Zejdler, Wojciech Kowalczyk
8.30 + Dariusz Brzeziński
10.00 + Jadwiga, Zofia i Stefan Zalewscy
10.00 + Stanisław Goc
12.00 za Parafian
12.00 + Barbara i Józef Rajkowscy
16.00 + Stanisława i Kazimierz Nowak