8.30 + Halina, Stanisław i Katarzyna Kowalak, dziadkowie Sobiesiak
10.00 + Rodzice Marianna (3 rocz) i Czesław Szczepańscy, bracia Szczepańscy oraz dziadkowie Szczepańscy i Brzezińscy
12.00 W INTENCJI PARAFIAN
16.00 + Franciszek, Marianna Zawodniak, Antoni i Marianna Karpińscy