8.30 + Ryszard Kinalski (rocz.), rodzina Kinalskich
8.30 + Zofia i Wincenty Kowalscy
10.00 + Mariusz Szczawiński (rocz.)
10.00 + Wiesław Kurnicki – od wnuków Julii i Damiana
12.00 w intencji Parafian
12.00 + Mieczysława Sobek – gregorianka
16.00 + Helena Jagielska /p/