8.30 + Rodzice i rodzina s. Cecylii
8.30 + Henryk Zienkiewicz
10.00 + Sabina i Wiesław Kurniccy
12.00 + Daniela Bogucka, Janina i Józef Surmak
16.00 + Leszek Dziergowski – od Teresy i Kazimierza Dziergowskich