8.30 + Rodzice Jan, Marianna i brat Andrzej Krupińscy oraz rodzina Jarzynkowskich
10.00 + Marianna Golacik w 4 rocznicę śmierci
12.00 W INTENCJI PARAFIAN
12.00 + Eugeniusz Żydlewski w 2 rocznicę śmierci
16.00 + Waleria (rocznica) i Tadeusz Siedlich