8.30 + Bogdan Mikołajewski – gregorianka
10.00 + Mirosław Durczyk, rodzice Przedpełscy
12.00 Za Parafian
16.00 + Władysława, Lucjan i dziadkowie Krzemińscy, dziadkowie Dziarnowscy Janina Chiczewska