8.30 + Henryk Rejowski i Danuta Klonowska
10.00 + Witold, rodzice Zuzanna i Franciszek Śmigielscy – od rodziny
12.00 W INTENCJI PARAFIAN – Chrzest Święty
12.00 + Szczepan Dobaczewski w 40 rocznicę śmierci
16.00 + Halina i Marian Pawlak oraz dziadkowie Żółtowscy