8.30 + Rodzice Marianna i Antoni Żabowscy
8.30 Dziękczynna z prośbą o błogosławieństwo dla rodziny
10.00 + Witold, rodzice Zuzanna i Franciszek Śmigielscy
12.00 + Barbara i Jan Majczyk
16.00 + Barbara i Józef Rajkowscy, Antoni Rajchel, dziadkowie Rudowscy