8.30 + Rodzice Jan i Marianna Krupińscy, Stanisław Rosiak
8.30 + Wanda Janiszewska (2 rocz.)
10.00 + Barbara i Jan Majczyk
12.00 + Franciszek Bytner
16.00 + Stanisława Kazula