8.30 + Stanisław, rodzice Franciszka i Zygmunt Szurmak
10.00 + Józef Surmak (25 rocznica śmierci) i Iwona Surmak
12.00 W INTENCJI PARAFIAN
16.00 + Jan Janiszewski w 8 rocznicę śmierci