8.30 + Rodzice Krystyna i Wiesław Rutkowscy
10.00 + Adrian Rypiński (im.)
12.00 + Wioletta Siedlich – od KŻR
16.00 + Helena i Edward Sobek, Marianna i Stanisław Boratyńscy