8.30 + Maria (13 rocz.) i Wiesław Banaszczak, dziadkowie Banaszczak i Walczewscy
8.30 + Marek Nowakowski /p/
10.00 + Mirosław Durczyk (im.)
12.00 w intencji Parafian
12.00 + Stanisława i Tadeusz Krupińscy
16.00 + Krzysztof Mańkowski /p/