8.30 + Wojciech Zaleski w 3 rocznicę śmierci
10.00 + Tadeusz Wysocki, Stanisław i dziadkowie Szałańscy
12.00 W INTENCJI PARAFIAN
16.00 + Zbigniew Nowicki( 1 rocznica) oraz Zofia i Kazimierz Nowiccy – od siostry Jadwigi Rak