8.30 + Stefania, Józef i Jerzy Petera
8.30 + Marek Gęsicki /p/
10.00 + Mariusz Szczawiński (ur.)
12.00 + Rodzice Jan i Małgorzata Osowscy
16.00 + Feliks i Czesława Dąbkowscy, Alina i Jan Golec, Marianna i Karol Heman