8.30 + Stanisław Grzegorzewski
8.30 + Sławomir Wojciechowski (imieninowa)
10.00 + Anna, Zygmunt, Tadeusz i Henryk Bereszczyńscy, Czesława i Stanisław Kamińscy
18.00 + Rodzice Jadwiga i Jan Fontańscy