17.30 + Halina, Stanisław, Katarzyna i dziadkowie Kowalak
18.00 + Waldemar Krysiński ( urodzinowa) – od wnuczki