9.30 + Lech Pietrusiński /p/
10.00 + Jerzy Lewandowski /p/
12.00 + Stefania Łukaszewska /p/
18.00 + Helena, Edward, Ryszard Sobek, Marianna i Stanisław Boratyńscy