17.30 + Franciszek Ciosek i rodzina Ciosek
17.30 + Marek Dobaczewski /p/
18.00 + Teresa, Kazimierz, Zbigniew i Leszek Dziergowscy, rodzina Dziergowskich
18.00 + Henryk Grzelak /p/