17.30 + Danuta Kobielska /p/
18.00 + Krystyna Jędrzejak /p/