17.30 + Marek Dobaczewski /p/
17.30 + Hanna Rabazyl /p/
18.00 + Jan Słupski /p/