17.30 + Józef Domański w 5 rocznicę śmierci – od córki Anny
18.00 + Mariusz Szczawiński