17.30 + Rodzice Walerian i Jadwiga Chiżyńscy – od córki Aleksandry
18.00 + Barbara Łaciak