17.30 + Gustaw Marcinkowski
18.00 + Mieczysław Kurpiński (1 rocz.)