17.30 + Zdzisław Widliński /p/
17.30 + Maria Maszenda i rodzina Maszenda
18.00 + Urszula Jankowska (1 rocz.)