17.30 + Halina, Stanisław i Katarzyna oraz dziadkowie Kowalak
18.00 + Bolesław i Krystyna Szawaryn – od rodziny