17.30 + Regina Karczewska /p/
17.30 + Włodzimierz Zdanowicz /p/
18.00 + Jan Słupski /p/
18.00 + Marek Dobaczewski /p/