17.30 + Stanisław Cieszkowski (2 rocz.)
18.00 + Krystyna Jędrzejak /p/