17.30 + Stanisław Kłysiak (2 rocz.)
17.30 + Jan Słupski /p/
18.00 + Barbara Lewandowska /p/
18.00 + Natalia (1 rocz.) i Stanisław Klimkiewicz