17.30 + Marek Rudowski /p/
17.30 + Rodzice Jadwiga i Stanisław Olszewscy, Wanda i Stanisław Piotrowscy
18.00 + Teresa Komorowska
18.00 + Jarosław Kowalski /p/