17.30 + Rodzice Stanisława (imieninowa) i Kazimierz Kędzierscy
17.30 + Krystyna Jędrzejak /p/
18.00 + Helena, Stanisław i Mirosław Zambrzyccy
18.00 + Marek Dobaczewski /p/