17.30 + Zdzisław Wiśniewski (2 rocz.)
17.30 + Józef i Emilia Stańczak
18.00 + Marianna Grzelak /p/
18.00 + Włodzimierz Zdanowicz /p/