17.30 + Józef Wilamowski (7 rocz.) – od żony i synów z rodzinami
18.00 + Marianna Grzelak /p/