17.30 O błogosławieństwo Boże dla Sławomira Gajewskiego w 50 rocznicę urodzin
18.00 + Wojciech Wojciechowski /p/
18.00 + Marek Rudowski /p/