17.30 + Anna, Zygmunt, Tadeusz i Henryk Bereszczyńscy
18.00 + Rodzice Teresa i Jakub Fila, rodzina Fila – od s. Jerzego