17.30 + Antoni Liberacki – od Dyrekcji Muzeum w Płocku
17.30 + Tadeusz Kozłowski
18.00 + Paweł (17 rocz.) i Alina Szczepańscy
18.00 + Rodzice Mieczysława i Tadeusz Mikołajewscy, Teresa Szałańska