17.30 + Rodzice Irena i Adam oraz dziadkowie Żebrowscy
17.30 + Jan Słupski /p/
18.00 + Barbara Lewandowska /p/
18.00 + Krystyna Jędrzejak /p/