17.30 + Barbara i Tadeusz Jarczyńscy, Danuta i Sławomir Lewandowscy, Jerzy Jarczyński
18.00 + Marianna Grzelak /p/