17.30 + Karol (rocz.) i Jadwiga Kwiatkowscy
18.00 + Danuta Kobielska /p/