17.30 + Mirosław Błaszczak (2 rocz.)
17.30 + Regina Karczewska /p/
18.00 + Marek Jakubowski
18.00 + Halina Celińska /p/