17.30 + Irena i Joanna Wolińskie, Jerzy Ambroziak
18.00 + Jadwiga Krupińska (im.)