17.00 + Piotr Białczewski (rocz.) – od matki
18.00 + Zbigniew Cywiński /p/