17.30 + Barbara Lewandowska /p/
18.00 O błogosławieństwo Boże dla Elżbiety w 70 rocz. ur.